Landbrukstjenester Gauldal og Røros

Styret vårt i 2022.

Styrets leder:  Morten Jensås

Nestleder: Ruth Helen Haugen.

Styremedlem: Terje Fagerbæk.

Styremedlem: Johanne Enlid.

Ansetterepresentant: Rune Krogh.