Landbrukstjenester Gauldal og Røros

Styret vårt i 2020.

Styrets leder:  Jostein Gynnild.

 

Nestleder: Ruth Helen Haugen.

Styremedlem: Morten Jensås.

Styremedlem: Johanne Enlid.

Ansetterepresentant: Rune Krogh.