Landbrukstjenester Gauldal og Røros

Søknad produskjonstilskudd

Andre søknadsrunde med telledato 1. oktober har absolutt søknadsfrist 15. oktober. Det er viktig at alle søker om avløsertilskudd innen fristen selv om de ikke har benyttet noe tilskudd til ennå. En setter inn kr. 0,- som søknadsbeløp. Eventuelle korrigeringer blir gjort innen fristen 10. januar til neste år.
Mer informasjon fra landbruksdirektoratet kan leses HER