Landbrukstjenester Gauldal og Røros

Diverse skjema

Egenmelding   
Brukes ved sykdom uten sykmelding

Timeliste
Innlevering 25. Utlønnes 15. i påfølgende måned.

Oppdragsgiver medlem

Sikkerhetsopplæring

Avviksmelding
Brukes ved små og store uønskede hendelsen.  F.eks nesten ulykker, arbeidsuhell, uønsket adferd osv.

Rutiner ved skade og ulykker