Landbrukstjenester Gauldal og Røros

Landbruksvikar/avløser

Landbrukstjenester Gauldal og Røros (LTGR) har virkeområde i Gauldalen i Trøndelag, vi dekker kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Røros.
Vi skal yte tjenester til landbruk og skogbruk i dette område, med hovedfokus på avløsning til landbruket.
LTGR er en av de største arbeidsgiverne i Gaula dalføre og vi har mange dyktige medarbeider og mange trivelig bønder vi samarbeider med. Vi skal være der bonden og landbruket er.
Vi kan tilby en variert og interessant arbeidsplass, samt at vi også kan tilby kurs og etterutdanning hvor dette er ønskelig.
Vi søker etter landbruksvikar/avløser i 100 % stilling i Midtre Gauldal kommune.
Mulighet for å dele stillingen i 2 x 50%, dersom det er ønskelig.
Oppgi i søknaden om du ønsker 100% eller 50% stilling.
Du må være interessert i landbruk og helst ha erfaring som avløser/gårdbruker.
Søker må være ansvarsbevisst, ha interesse for dyr og dyrevelferd. Være fleksibel og kommunisere godt. Søker må kunne norsk skriftlig og muntlig godt.
Du må være foreberet på å jobbe helg ved behov.
Vi forutsetter at du har sertifikat B og T, disponerer egen bil og at du kan å kjøre
traktor m/div redskap.
Oppstart etter avtale.
Mer info om stillingen fåes ved henvendelse til Landbrukstjenester Gauldal og Røros, mobil 41205868
Søknad sendes: Landbrukstjenester Gauldal og Røros, Svartøya 19 A, 7290 Støren
eller på epost til: ltgr@n-lt.no innen 01.12.2021