Landbrukstjenester Gauldal og Røros

Landbruksvikar/avløser 3 stillinger: Midtre Gauldal – Holtålen – Røros

Landbrukstjenester Gauldal og Røros (LTGR) har virkeområde i Gauldalen i Trøndelag, vi dekker kommunene Midtre Gauldal, Holtålen og Røros.
Vi skal yte tjenester til landbruk og skogbruk i dette område, med hovedfokus på avløsning til husdyrbruk i landbruket.
LTGR er en av de største arbeidsgiverne i Gaula dalføre og vi har mange dyktige medarbeider og mange trivelig bønder vi samarbeider med. Vi skal være der bonden og landbruket er.
Vi kan tilby en variert og interessant arbeidsplass, samt at vi også kan tilby kurs og etterutdanning hvor dette er ønskelig.

Vi har 3 ledige stillinger som landbruksvikar/avløser, alle 100%.

Det er en stilling i hver av kommunene vi dekker – Midtre Gauldal, Holtålen og Røros.
Oppgi i søknaden hvilken stilling du søker på.

Du må være interessert i landbruk og helst ha erfaring som avløser/gårdbruker.
Søker må være ansvarsbevisst, ha interesse for dyr og dyrevelferd. Være fleksibel og kommunisere godt. Søker må kunne norsk skriftlig og muntlig godt.

Vi forutsetter at du har sertifikat B og T, disponerer egen bil og at du kan å kjøre
traktor m/div redskap. Landbrukstjenester kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Oppstart etter avtale.

Mer info om stillingene fåes ved henvendelse til Landbrukstjenester Gauldal og Røros,
 mobil 41205868 eller 46938573

 

Søknad sendes: Landbrukstjenester Gauldal og Røros, Svartøya 19 A, 7290 Støren
eller på epost til: ltgr@n-lt.no   innen 1. juni 2022