Landbrukstjenester Gauldal og Røros

Kontorene våre:

Sted: Støren

Her sitter Daglig leder May-Britt Eriksson

Åpningstider mandag – torsdag.  fra 08.30 – 15.30

Sted: Røros, Teknisk Etat, Røros Kommune

Her sitter avd.leder Marit Valseth Evavold

Åpningstider mandag og fredag. fra 10.00 – 15.00