Landbrukstjenester Gauldal og Røros

Kontorene våre:

Midtre Gauldal:
Svartøya 17 A, 7290 Søren

Her sitter Daglig leder May-Britt Eriksson

Åpningstider mandag – torsdag.  fra 08.30 – 15.30

Røros:
Osloveien 14, 7374 Røros

Her sitter avd.leder Marit Valseth Evavold

Åpningstider tirsdag og torsdag. fra 10.00 – 15.00