Landbrukstjenester Gauldal og Røros

NLT-Forsikring

Norske Landbrukstenester tilbyr forsikringer ut til medlemslagene, bønder og avløsere.. På grunn av at vi forhandler for alle medlemslagene under ett får vi gode priser som våre medlemmer drar nytte av.

Forsikringene til NLT er eit resultat av eit samarbeid og avtaler mellom følgende parter:

NLT: Som administrator og formidler til medlemslagene.

Søderberg og Partners: som forsikringsmekler (innkjøper og uavhengig forsikringsrådgiver) med NLT som oppdragsgiver.

Landkreditt Forsikring AS : som forsikringsgiver på ansvarsforsikring, formueskadeforsikring, kriminalitetsforsikring, yrkesskade- og fritidsulykkesforsikring og bilforsikring.

Vertikal: som forsikringsgiver på helseforsikring.

DNB: som forsikringsgiver på pensjon (OTP).

Dere kan lese mer om våre forsikringer på Norske Landbrukstjenester sin side.