Landbrukstjenester Gauldal og Røros

Avløser 100% stilling i Holtålen kommune – Ålen

Ledig stilling som avløser i fjellbygda Ålen, Trøndelag. 3 mil nord for Røros
Landbrukstjenester Gauldal og Røros søker avløser i 100% stilling til Bjørgåsen avløserring, med 3 melkeprodusenter i Ålen.
Søker bør ha relevant erfaring innen landbruk, gjerne agronomutdanning. Du bør ha evnen til å jobbe selvstendig. Det legges vekt på godt dyrestell, orden og renhold samt like fysisk arbeid.
Søker bør beherske norsk eller engelsk.
Vi søker deg som har erfaring fra husdyrproduskjon, (fortrinnsvis melkeproduksjon). Arbeidet vil i all hovedsak dreie seg om melking, foring, renhold og de oppgaver som følger med melk og kjøttproduksjon. Det kan også bli aktuelt med annet forefallende gårdsarbeid utendørs. Søker bør ha noe erfaring med traktor og maskinarbeid. Førerkort kl B, Be og T
Søker bør disponere bil
Ringen kan være behjelpelig med å skaffe husvære.
Det daglige stellet om sommeren vil foregå på fellessetra der dyra oppholder seg i 3,5 mnd.
Vi kan tilby lønn etter tariff, pensjons og forsikringsordninger og en spennende stilling med ordnende arbeidsforhold. Ordinær turnus 10-4
Mer info om stillingen kan gis ved henvendelse til Hans Kristian Engan, mobilnr. 95969741
Søknad sendes til: Landbrukstjenester Gauldal og Røros, Svartøya 19 A, 7290 Støren eller på epost til: ltgr@n-lt.no innen 1. mars.
Oppstart etter avtale