Styret

Styret vårt i 2015.

Styrets leder:  Jostein Gynnild.

 

Nestleder: Ruth Helen Haugen.

Styremedlem: Bernt Forseth.

Styremedlem: Johanne Enlid.

Ansetterepresentant: Rune Krogh.